Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Werkgeversvereniging VVV Nederland en de bonden Abvakabo FNV en De Unie hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de VVV

met een looptijd tot 1 januari 2012. Afgesproken is dat alle werknemers een algemene salarisverhoging van 1% ontvangen per 1 juni 2010 en per 1 januari 2011.

In het akkoord maakt de VVV sector na 125 jaar de overstap van een algemene Arbeidsvoorwaardenregeling naar een CAO. Marcel Knols, voorzitter van de Werkgeversvereniging VVV Nederland, is verheugd met de belangrijke stap die werknemers en werkgevers gezet hebben. “Een gedegen, breed gedragen arbeidsvoorwaardenpakket levert een belangrijke bijdrage aan de verdere opbouw van de VVV organisatie. Het onderbouwt de groeistrategie van VVV Nederland en draagt zorg voor nog beter presterende VVV’s”.

De CAO voor de VVV is nieuw en ook vernieuwend. In de CAO zijn uitgangspunten vastgelegd voor een optimale afstemming van het aanbod van werk op de vraag naar werk door roostering op jaarbasis. Ook zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een flexibele, beoordelingsafhankelijke beloning tijdens de looptijd van de CAO.

De loonparagraaf bevat afspraken over een algemene salarisverhoging van 1% per 1 juni 2010 en per 1 januari 2011. In het kader van de viering van VVV 125 jaar ontvangen alle werknemers in december van het jubileumjaar 2010 bovendien een eenmalige uitkering van € 125,00 bruto.

Aan dit akkoord gingen vier onderhandelingsrondes vooraf, waarin de werkgeversdelegatie met in eerste instantie 3 bonden op het scherpst van de snede maar altijd constructief hebben onderhandeld. Uiteindelijk moest de CNV Dienstenbond afhaken omdat de vernieuwingen in de CAO niet stroken met het door de CNV bondsraad vastgestelde beleid. De CNV Dienstenbond is hierdoor geen partij meer bij de CAO voor de VVV.  

De nieuwe CAO geldt voor de 1300 werknemers bij de 83 aangesloten VVV organisaties.
 
www.vvvnederland.nl