Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Het aantal werknemers in de reisbranche is onder invloed van de economische crisis in 2009 met 10% afgenomen ten opzichte van 2007.

Bij de Nederlandse touroperators en (zaken)reisbureaus zijn momenteel zo'n 17000 medewerkers in dienst. De werknemerstevredenheid zit met een 7,3 wederom boven het landelijk gemiddelde. Deze resultaten komen uit de tweejaarlijkse arbeidsmarktmonitor van Reiswerk, het opleidingsfonds van reisbrancheorganisatie ANVR en de vakbonden.


Werkgelegenheid
Opvallend in de dalende werknemersaantallen is dat de uitstroom niet veel is gedaald ten opzichte van twee jaar eerder, maar dat de instroom met 55% is afgenomen. Het aantal vertrokken medewerkers per werkgever is ongeveer gelijk gebleven aan het aantal van twee jaar geleden. Er zijn wel minder medewerkers aangenomen.

Werknemerstevredenheid
Werknemers in de reisbranche geven gemiddeld een 7,3 voor hun huidige baan! Het werken in de reisbranche scoort hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,1. Vooral de mate van vrijheid en de samenwerking met collega's worden door de werknemers het meest gewaardeerd. Daarnaast wordt ook de diversiteit in de werkzaamheden, het werken met een leuk product en een leuke klant positief gewaardeerd.

Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
63% van alle verkoopmedewerkers heeft minimaal 1 cursus gevolgd in het afgelopen jaar. Van de leidinggevende functies is dit 77%. Het aandeel leidinggevende of managementfuncties in de branche is overigens in 6 jaar tijd meer dan verdubbeld van 4,5% in 2003 naar 10,1% in 2009. Dit is een positief gegeven voor de doorgroeimogelijkheden in de branche.

Opleidingsniveau en stages
Het opleidingsniveau is gestegen van een kwart HBO-ers in 2003 naar bijna een derde HBO-ers werkzaam in de branche in 2009. Ook is het aantal HBO-stageplaatsen in de reisbranche toegenomen van 13,2% in 2007 tot 21,2% in 2009. De stagiairs krijgen de hoogste waardering voor hun respresentativiteit en aanpassingsvermogen. De schoolverlaters die in dienst komen worden bovendien met een ruime voldoende gewaardeerd om hun servicegerichtheid. Dit sluit goed aan bij één van de gewenste gedragskenmerken van Excellente Commerciële Dienstverlening, de toegevoegde waarde van het werk en van het werken in de reisbranche.
Werkgevers zijn minder positief gestemd over de kennis en vaardigheden van de stagiair en schoolverlater die in dienst komt. Stagiaires zelf geven hun stage een 7,4, dat is iets hoger dan twee jaar geleden en het landelijk gemiddelde cijfer dat aan stages wordt gegeven. Vooral de werksfeer, de werkzaamheden en de begeleiding worden positief gewaardeerd.

Thuiswerken
Bij circa 40% van de ondervraagde ANVR-ondernemingen kunnen werknemers thuiswerken, laat de arbeidsmarktmonitor van Reiswerk zien.

Ziekteverzuim
De reisbranche laat al jaren een laag ziekteverzuim zien. Het ziekteverzuimpercentage bleek in 2009 zelfs weer gedaald t.o.v. 2007 en met 3% veel lager dan het landelijk ziekteverzuimpercentage van 4,3%.

Het volledige rapport van de Arbeidsmarktmonitor Reisbranche is te downloaden op www.reiswerk.nl.