Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Over drie weken is het zover: provinciale statenverkiezingen. De politieke partijen in Overijssel en Gelderland zijn zich al maanden volop aan het voorbereiden.

En ook de vrijetijdssector laat van zich horen, want vrijetijd verdient de komende vier jaar (opnieuw) prioriteit op de politieke agenda.

Om meerdere redenen zijn toerisme en recreatie belangrijk voor Gelderland en Overijssel. Van strategisch belang zelfs als het gaat om het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van het platteland en het stedelijk gebied. Daarnaast is de vrijetijdssector sterk medebepalend voor de kwaliteit van het woon- en vestigingsklimaat, ondermeer door te voorzien in recreatieve faciliteiten dichtbij huis. En speelt het een actieve rol in de ambitie van beide provincies kennis en innovatie tot ontwikkeling te brengen. Verder verschaft de vrijetijdssector een breed publiek toegang tot de werelden van sport, kunst, cultuur, erfgoed en natuur & landschap.

Het ‘Toeristisch Platform Gelderland’ (TPG) en het ‘Platform R&T Overijssel’ (PRTO), waar het GOBT deel van uitmaakt, behartigen het collectieve belang van de sector in beide provincies. Standpunten bundelen, uitdragen en inbrengen bij beleidsmakers. Zo ook rond de verkiezingen van Provinciale Staten. Het TPG heeft de huidige PS- en GS-leden en lijsttrekkers van de politieke partijen inmiddels de informatieve flyer ‘Gastvrij Gelderland’ toegestuurd, waarin feiten, cijfers en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de vrijetijdssector. Het PRTO zorgt voor de informatievoorziening in Overijssel.

Als na 2 maart de onderhandelingen voor een nieuw College van GS starten, hebben de provinciale beleidsmakers de juiste argumenten in handen om de stimulering van de vrijetijdssector een belangrijke plaats in het programma voor de komende vier jaar te geven.