Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Op Schiphol zijn vandaag de resultaten van de door McKinsey & Company en The Boston Consulting Group uitgevoerde studie bekend gemaakt.

Beide bureaus hebben op verzoek van Schiphol Group en KLM de kansen en bedreigingen voor het behoud van de kritische succesfactoren van de mainport in de nabije toekomst geïnventariseerd. De studie bestaat uit vier deelstudies: de marktontwikkelingen, het luchthavenbedrijfsmodel, de impact van de vorig jaar gedane voorgestelde structuurwijziging op de luchtvaartmaatschappijen en de impact van deze tariefstructuuraanpassing op de BV Nederland.
 

Het onderzoek maakt duidelijk waar partijen zich op moeten blijven richten. Kern is Nederland verbinden met de rest van de wereld vanaf de Mainport Schiphol, het vestigingsklimaat beschermen en zo werkgelegenheid  garanderen. Het onderzoek van The Boston Consulting Group en McKinsey & Company onderstreept daarbij het belang van de samenwerking tussen alle partijen die maken dat de Mainport Schiphol een van de vier hubs van Europa is. KLM en Schiphol zijn daarin de twee belangrijkste pilaren.
 

KLM en Schiphol onderschrijven de zienswijze van de onderzoekers. Peter Hartman, President-directeur KLM: "Schiphol en KLM versterken elkaar. De KLM levert het netwerk en het leeuwendeel van de bestemmingen voor de mainport en Schiphol levert de hoogwaardige infrastructuur".
 

Jos Nijhuis, President-directeur Schiphol Group: "Natuurlijk houden de nieuwe toetreders de markt scherp en zijn in het belang van de mainport als ze nieuwe bestemmingen en of nieuwe passagiers voor dat netwerk leveren. Gezonde concurrentie dient behoud en verbreding van het netwerk."
 

Hartman: "Tegelijkertijd moet de toekomst zeker gesteld worden van het door transfer gedreven netwerk. De capaciteit op de luchthaven is niet onbeperkt, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarbij staat de mainportfunctie altijd voorop.''    
 

De belangrijkste conclusie van het rapport, zo stellen Hartman en Nijhuis, is dat het succesvolle verdienmodel van de mainport alleen kan worden voortgezet als alle partijen gezamenlijk de kansen benutten en de bedreigingen tegemoet treden. Verder concludeert het rapport dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het aanpassen van de tariefstructuur, zodat het economische en maatschappelijke belang voor de BV Nederland ook op de lange termijn zeker wordt gesteld.
 

Schiphol, KLM en anderen zullen samen, op basis van de aanbevelingen van het rapport en de luchtvaartnota, keuzes moeten maken om de mainport voor de toekomst ook zeker te stellen. Om succesvol te blijven zullen we de komende jaren meer opkomende economieën aan ons netwerk toevoegen en concurrerend moeten blijven op prijs en kwaliteit. Nijhuis benadrukt: "We hebben allemaal - Schiphol, KLM en anderen - huiswerk te doen. Dat vraagt een open houding van alle betrokkenen." KLM en Schiphol zullen moeten blijven innoveren op het gebied van hub competitie en duurzaamheid.