Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Op dinsdag 7 juni vindt in het klein auditorium van de Universiteit Leiden de eerste Adriaan Gerbrands-lezing plaats. Deze publiek toegankelijke lezing wordt georganiseerd door het Fonds voor Etnologie in Leiden in samenwerking met Museum Volkenkunde

het filmfestival Beeld voor Beeld en het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden en zal jaarlijks terugkeren. Ingesteld ter ere van Dr. Adriaan Gerbrands (1917-1997), die tijdens zijn carrière als museumconservator en adjunct-directeur van Museum Volkenkunde en hoogleraar in de culturele antropologie pionierswerk verrichtte met zijn combinatie van etnografische film en de studie van materiële cultuur.  

Dr. Howard Morphy, professor in de Culturele Antropologie bij de Australian National University, bijt als eerste lezinggever de spits af. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij en met de Yolngu Aboriginals van Noord-Australië. Morphy heeft een lange lijst van gedegen publicaties op zijn naam staan waarin hij ingaat op de complexe relatie tussen kunst, materiële cultuur en visuele antropologie. Daarnaast is hij als conservator betrokken geweest bij de samenstelling van vele tentoonstellingen van het Nationaal Museum van Australië. Daarbij heeft hij met name aandacht besteed aan het toegankelijk maken van tentoonstellingen voor een zo breed mogelijk publiek, en het verkleinen van de afstand tussen de groepen die in etnografische tentoonstellingen centraal staan en de museumbezoekers.

De lezing leidt het documentaire filmfestival Beeld voor Beeld in dat van 8 tot en met 12 juni in het Tropentheater in Amsterdam georganiseerd wordt. Het festival heeft als thema culturele diversiteit. Voortgekomen uit de visuele antropologie, vertoont het festival documentaires over uiteenlopende (sub)culturen en biedt het een ontmoetingsplaats voor filmmakers en publiek met verschillende culturele achtergronden. Op zondag 5 juni, twee dagen voor de Gerbrands-lezing, organiseert Museum Volkenkunde een programma waarin Howard Morphy en Fanny Wonu Veys (conservator Oceanië van Museum Volkenkunde) ingaan op de wijze waarop motieven die centraal staan in boombast schilderijen van de Yolngu tevens een rol spelen in initiatierituelen van jonge Yolngu mannen.

Programma Beeld voor Beeld documentaire filmfestival
8 t/m 12 juni, Tropentheater Amsterdam: www.beeldvoorbeeld.nl

Lichaams- en boombastschilderingen van Aborigines uit Noord-Australië
5 juni, Museum Volkenkunde Leiden: www.volkenkunde.nl  

De Adriaan Gerbrands-lezing wordt gehouden in het klein auditorium van de Universiteit Leiden, Academie Gebouw, Rapenburg 67-73, 2311 GJ Leiden. Aanvang: 15:45 hrs. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: (toegang is kosteloos).

Museum Volkenkunde
Steenstraat 1 Leiden
T 071 5168 800 begin_of_the_skype_highlighting            071 5168 800      end_of_the_skype_highlighting ww
www.volkenkunde.nl