Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft per 2012 een nieuwe begroting aangenomen, waarin veel bezuinigd gaat worden in de toekomst. Helaas is één van de slachtoffers het toeristisch beleid van de provincie.


Dit zou kunnen betekenen dat het ZHBT een ongewisse toekomst tegemoet zou gaan. Voor de jaren 2012 en 2013 is de volledige provinciale boekjaarsubsidie nog gegarandeerd, echter daarna gaat de provinciale bijdrage naar nul. Wel houdt de provincie nog een slag om de arm met betrekking tot een aantal activiteiten, zoals de Hollandia netwerkevenementen, de jaarlijkse toeristisch-recreatieve trendrapportage en de gezamenlijke Zuid-Hollandse toeristische databank en de ontsluiting hiervan via websites, mobiele apps en layars. Mogelijk blijft hier toch een taak voor het ZHBT, ook na 2013.

Recreatie & Groen
De provincie blijft wel actief in Recreatie & Groen om de stad. Als onderdeel van dat beleid zal het ZHBT ook in de toekomst meerdere Toeristische Overstappunten (TOP’s) blijven realiseren, zowel binnen als buiten het Groene Hart. En het is niet ondenkbaar dat het ZHBT een bredere rol krijgt vanuit dit beleid.

Positieve kijk op de toekomst
Desalniettemin ziet het ZHBT de toekomst positief in. We zijn druk doende om naast de provincie ook andere activiteiten te ontplooien, met name op het gebied van informatievoorziening, gastheerschap en marketing & promotie. Er is veel kennis en talent bij het ZHBT en er zijn voor ons vele mogelijkheden om voor andere opdrachtgevers nuttig te zijn.

Kortom, we zijn ervan overtuigd dat het ZHBT ook na 2013 nog op volle toeren zal blijven draaien. We houden u op de hoogte.