Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Dinsdagochtend 31 januari 2012 maakte de Europese brancheorganisatie voor luchtvaart, Airports Council International Europe (ACI Europe), de laatste resultaten van haar initiatief om luchthavens te laten deelnemen aan het Airport Carbon Accreditation-programma bekend.

In Europa zijn nu vijfenvijftig luchthavens op basis van dit programma gecertificeerd. Deze gecertificeerde Europese luchthavens vervoeren gezamenlijk ruim 50% van passagiers in Europa. Amsterdam Airport Schiphol neemt sinds de oprichting van het Airport Carbon Accreditation-programma deel aan het programma.

Ad Rutten, Vice President en COO Schiphol Group: "De aankondiging vandaag van Airports Council International Europe toont  aan hoe serieus de luchthavensector met het vraagstuk van CO2-reductie omgaat. De resultaten die we boeken op het gebied van het beperken van onze CO2-uitstoot, is voor de reizigers vaak niet zichtbaar.  De vandaag gepresenteerde resultaten helpen ons  het werk achter de schermen en de vooruitgang die we boeken zichtbaarder te maken voor een groter publiek."

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft berekend dat de totale CO2-uitstoot van de luchtvaart  ongeveer 2% uitmaakt van de wereldwijde emissies. De activiteiten van luchthavens nemen daarvan 5% voor hun rekening.  Luchthavens vinden het belangrijk de emissies van hun eigen activiteiten te verminderen. Amsterdam Airport Schiphol heeft in het programma EnergieStrategie2020 doelstellingen vastgelegd om bewust om te gaan met energie en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit wordt gedaan via een vijf-sporenbeleid: het inrichten van een efficiënte energiehuishouding, het stimuleren van derde partijen op de luchthaven om dat ook te doen, het op de locatie produceren en opslaan van duurzame energie, het inzetten van IT-toepassingen om meer te weten te komen over het energieverbruik, en het vergroten van de bewustwording bij Schipholwerkers. Eind 2012 wil Schiphol CO2 neutraal zijn voor de eigen activiteiten op de luchthaven.

Airport Carbon Accreditatie programma
Het programma van ACI Europe wordt door het onafhankelijke adviesbureau WSP Environment & Energy beheerd. Dit staat onder toezicht van een onafhankelijke raad van advies waarin onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie, ECAC (Europese Burgerluchtvaartconferentie) EUROCONTROL, ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) en UNEP (milieuprogramma van de Verenigde Naties) zitting hebben. Elke luchthaven is geaccrediteerd op een van de vier certificatieniveaus: in kaart brengen [Mapping], reductie [Reduction], optimalisering [Optimisation] en neutraliteit [Neutrality]. Amsterdam Airport Schiphol is geaccrediteerd op niveau optimalisering van het programma.

In het eerste jaar (2009) zijn op grond van het programma achttien luchthavens gecertificeerd met een totale reductie van 411.390 ton CO2. In het tweede jaar (2010) waren er drieënveertig  geaccrediteerde luchthavens met een reductie van 729.689 ton CO2. Dit heeft  ongeveer hetzelfde effect  wanneer er 180.000 auto's van de weg worden gehaald. De definitieve resultaten van de CO2-reductie voor derde jaar (2011) zullen worden bekendgemaakt tijdens het 22e jaarlijkse congres van ACI Europe in Madrid, van 20-22 juni 2012.


Voor meer informatie over het programma, zie www.airportcarbonaccreditation.org  
Voor informatie over de luchtvaart en het milieu, ga naar www.enviro.aero 

Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com