Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats organiseren Erfgoedvereniging Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting op 24 maart 2012 een themadag......

over verleden, heden en toekomst van de historische buitenplaats en de groene omgeving.

Eén van de hoogtepunten op deze themadag vormt de bekendmaking en ondertekening van het Groen Manifest. Het Groen Manifest wil aandacht en bewustwording bij de politiek en het grotere publiek voor de bijzondere rol en betekenis van het ‘levend’ groen op de historische buitenplaats.  

De themadag die zal plaatsvinden op de historische buitenplaats De Vanenburg te Putten gaat over de waarde van de historische buitenplaats als “buitenplaatsbiotoop” in verleden, heden en toekomst. Aandacht is er niet alleen voor de verhalen over de bewoners, de architectuur en vormgeving van de gebouwen en tuinen en over het beheer en behoud van de buitenplaats, maar ook voor het functioneren van de historische buitenplaats in zijn omgeving als een plek om te bezoeken en of te verblijven. Gezamenlijk vormen de geschiedenissen van de bewoners, de architectuur en het landschap en het gebruik en beheer daarvan het gelaagde erfgoed van de “buitenplaatsbiotoop”.  

Eén van de onderdelen van de themadag vormt de startmanifestatie voor de ondertekening van het Groen Manifest. Hierin roepen onder andere Erfgoedvereniging Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting in Arcadië een ieder op om het manifest te ondertekenen en om actief aan de slag te gaan met de waarden van groen erfgoed op historische buitenplaatsen. Te weinig worden deze unieke waarde van het groen onderkend. Ze staan onder druk door de verstedelijking, recreatie, verrommeling van het landschap en de natuurbouw, terwijl de financiële middelen om de historische buitenplaatsen en het groene erfgoed ‘levend’ te houden voor bewoners en bezoekers ernstig tekort schiet.


De initiatiefnemers voor het Groen Manifest denken dat een betere borging in de ruimtelijke ordening, meer financiële middelen voor de instandhouding, meer onderzoek en educatie en meer waardering en vertrouwen geven aan het particulier initiatief en vrijwilligers de ingrediënten zijn om te kunnen blijven genieten van het unieke historische groen rond de buitenplaatsen.
Aan het einde van het Jaar van de Historische Buitenplaats zal het manifest aangeboden worden aan de landelijke, regionale en lokale overheden om gezamenlijk te gaan werken aan de instandhouding van het groene erfgoed op de buitenplaats.  Voor meer informatie
Erfgoedvereniging Heemschut                          Nederlandse Tuinenstichting

W www.heemschut.nl                                       W www.tuinenstichting.nl

Nieuwezijds Kolk 28                                          Nieuwezijds Voorburgwal 75 sous

1012 PV Amsterdam                                                         1012 RE Amsterdam