Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Met het thema Samen slagvaardig geeft de marine tijdens de Marinedagen alvast een voorproefje van de intensivering van de samenwerking met verschillende partners.

Om nut en noodzaak van de verschillende samenwerkingsverbanden te laten zien, wordt de marinehaven ingedeeld in vier clusters. Kennis & Innovatie en Maritieme Instandhouding & Ondersteuning hebben duidelijke raakvlakken met het rapport van de Taskforce Havenontwikkeling Den Helder. Maar ook de verantwoordelijkheidsgebieden Nationale Taken en Internationale Missies gaan in op het belang van een goede samenwerking.
 

Nieuwswaardig programma
Geïntegreerd in het programma van de Marinedagen zelf, zijn er een aantal activiteiten/momenten rond en tijdens de open dagen van de marine. Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de nieuwswaardige momenten  die wij nu alvast kunnen uitlichten.


Donderdag 5 juli

Vooroefenen demonstraties (tijdstip in overleg)
Voortvloeiend uit de nieuwe opzet van de Marinedagen zijn de demonstaties ook aangepast. Bezoekers worden tijdens de open dagen getrakteerd op nieuwe demonstraties die passen binnen de eerder genoemde clusters. Demonstraties vol unieke fotomomenten die u alvast kunt schieten tijdens het vooroefenen op donderdag. Specifieke wensen kunt u kenbaar maken aan LTZ2OC Fanneke Eelman-Frinks via .

Vrijdag 6 juli

Maritiem Symposium (10.00 – 16.00)
Het symposium bij het Koninklijk Instituut voor de Marine vormt de start van de Marinedagen en belicht de samenwerking op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen (de 3 O’s).  Het gaat daarbij specifiek om de versterking van de militair-civiele wisselwerking bij de ontwikkeling van kennis, de realisatie van innovatieve ideeën en de werving en opleiding van maritiem-technisch personeel. Deze samenwerking versterkt niet alleen de maritieme veiligheid van Nederland en Europa, maar stimuleert tevens nieuwe economische impulsen voor de maritiem-industriële sector.
Ter bevordering van deze samenwerking brengt dit symposium opleiders, onderzoekers, ondernemers, maar ook studenten en scholieren bij elkaar. Journalisten kunnen (na opgave) deelnemen aan (delen van) het programma. Meer informatie over het symposium en/of het programma vraagt u aan via .

Indienststelling Hr.Ms. Holland (16.30 – 17.00)
Vrijdag 6 juli wordt Hr.Ms. Holland officieel in dienst gesteld.  Het patrouilleschip treedt dan officieel toe tot de Nederlandse vloot. De Holland is het eerste patrouilleschip van een nieuwe klasse, de Oceangoing Patrol Vessels. Deze 108 meter lange, flexibel inzetbare vaartuigen gaan een belangrijke bijdrage leveren aan nationale en internationale operaties. Zij worden ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken in Nederland en het Caribisch Gebied. Ook antipiraterij-missies behoren tot de toekomstige taken. De Holland, Zeeland, Friesland en Groningen krijgen allemaal de beschikking over een NH90-helikopter en 2 snelle FRISC-motorboten.Civiel medegebruik haven (tijden nader te bepalen)
De Taskforce Havenontwikkeling Den Helder ging enkele maanden geleden aan de slag en onderzocht de optimale benutting van bestaande (defensie)haventerreinen en een optimale samenwerking tussen militaire en civiele activiteiten. Fase 2 van de Taskforce opdracht wordt naar verwachting op vrijdag 6 juli gepresenteerd. In het rapport de verdere uitwerking van het kennisintensieve cluster van een aantal ruimtelijke projecten.

De economische potentie zit in het verder ontwikkelen van de aanwezige kennis. Kansen liggen in het versterken van het Maritiem Cluster op het gebied van Operations & Maintenance Kennis. Dat maakt Den Helder aantrekkelijk voor kennisintensieve en innovatieve bedrijven. Door civiel medegebruik van defensieterreinen mogelijk te maken, biedt de regio ruimte aan bedrijven die zich in de Helderse haven willen vestigen. De Koninklijke Marine en het ministerie van Defensie hebben hiermee de weg vrij gemaakt voor een unieke samenwerking waarbij het belang van de regio voorop staat.

Knipoog naar 2013 (18.00 – 20.00)
De organisatie van Sail Den Helder 2013 is erin geslaagd de replica van het 18e eeuwse  Oost-Indiëschip  ‘Götheborg’  voor enkele dagen naar Den Helder te halen. Hiermee wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht hoe Sail Den Helder er in 2013 uit gaat zien. Kades vol authentieke Tall Ships en moderne marineschepen. De Götheborg ligt als voorproefje op vrijdag 6 juli bij het nieuwste marineschip Hr.Ms. Holland.

De moderne marineorganisatie knipoogt tijdens de receptie op de Göteborg alvast naar 2013, het jaar waar oud en nieuw samenkomen. De Marinedagen vallen in 2013 samen met Sail Den Helder, en niet zonder reden.  In aanwezigheid van de historische schepen herdenkt de Koninklijke Marine haar eigen geschiedenis, maar ook het feit dat zij al die eeuwen innovatieve schepen heeft gevaren.  Het jaar 2013 staat voor het oudste krijgsmachtdeel in het teken van 525 jaar georganiseerde Zeemacht in Nederland. Daarnaast viert de marine dat zij 200 jaar geleden het predicaat ‘Koninklijk’ kreeg.

Dag van de techniek (08.30 – 15.30)
Ongeveer 800 leerlingen uit de Noordkop bezoeken deze vrijdag ‘de dag van techniek’ bij het Marinebedrijf in Den Helder. Deze techniekmanifestatie is speciaal voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Educatie op het gebied van techniek is erg belangrijk in een technische stad als Den Helder en daarom ondersteunt de marine deze manifestatie.  Leerlingen maken tijdens deze dag op een leuke manier kennis met techniek en worden bewust gemaakt van de mogelijkheden in deze sector. Zo wordt hopelijk de interesse van een grote groep gewekt voor de techniek, een sector waar duidelijk behoefte is aan goed opgeleid personeel nu en in de toekomst. Ook de marine zoekt technisch personeel en zet hiervoor diverse acties op tijdens de Marinedagen.  Veteranendag (09.00 – 17.00)
Circa 9000 veteranen bezoeken jaarlijks de veteranendag van de Koninklijke Marine. Deze veteranendag gaat traditiegetrouw vooraf aan de Marinedagen en is bedoeld om de oudgedienden te eren. De dag biedt de veteranen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en hun binding met de Koninklijke Marine te sterken. Naast het ophalen van herinneringen, maken de oud-militairen en hun familieleden ook kennis met de marine anno 2012.
Zaterdag 7 juli

Medal parade AVPD (12.00 – 13.00)
Het platformbevoorradingsschip Pool Express van Peterson SBS ligt tijdens de Marinedagen afgemeerd in de Marinehaven. Aan boord laat een Vessel Protection Detachement, bestaande uit militairen van het Korps Mariniers, zien hoe zij een koopvaardijschip beveiligen tegen ongewenste gasten zoals piraten .
Maar de Pool Express is zaterdag 7 juli tevens het toneel van de Medal Parade van de allereerste Nederlandse (Autonomous) Vessel Protection Detachment (VPD). Na een inzet van 3 maanden in missiegebied ontvangen zij deze dag een herinneringsmedaille Vredesoperaties.
Door de inzet van marineschepen en VPD’s de veiligheid van de koopvaardij vergroten langs de scheepvaartroutes bij Somalië en het ontmoedigen en verstoren van piraterij op zee. Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden, waarvan circa 450 onder Nederlandse vlag. De helft van de goederenstroom van en naar Nederland gaat per zeeschip. Piratengroepen opereren tot een afstand van bijna 750 kilometer uit de kust van Somalië. De uiteindelijke oplossing ligt op land, niet op zee.
Woensdag 11 juli

Vertrek Hr.Ms. Rotterdam (tijd volgt)
Hr.Ms. Rotterdam wordt ingezet in het kader van de antipiraterij-operatie Ocean Shield. Deze NAVO-operatie zal worden geleid door de Nederlandse commandeur Ben Bekkering, die gedurende 2012 het commando voert over Standing NATO Maritime Group 1. Op dit moment aan boord van Hr.Ms. Evertsen en medio augustus aan boord van Hr.Ms. Rotterdam. Nederland draagt sinds eind 2008 bij aan antipiraterij-operaties voor de kust van Somalië. De bestrijding van piraterij is de afgelopen jaren voortduren in ontwikkeling geweest. Hierbij heeft Nederland steeds een belangrijke rol gespeeld. Piraterij vormt een serieuze bedreiging voor onze belangen als handelsnatie. De vrije doortocht over zee – 90% van de handelsstromen gaan over zee - en de ontwikkeling van de regio loopt gevaar door piraterij.
Hr.Ms. Rotterdam zal gedurende haar inzet in Somalië een groot aantal extra bemanningsleden meenemen, naast de staf van SNMG1. Denk aan extra medisch personeel, boarding teams van het Korps Mariniers, vliegploeg voor de cougar (KLu), een landmachtteam voor het onbemande vliegtuigje (Scan Eagle) – welke voor het eerst maritiem operationeel wordt ingezet. Om de veiligheid van de scheepvaart langs deze belangrijke handelsroute te garanderen wordt de Rotterdam ingezet voor de volgende taken: Beschermen van schepen die gebruik maken van een speciale corridor in de Golf van Aden en patrouilleren in het Somalisch bassin;  Escorteren van schepen, waaronder voedselschepen van de VN; Aanpakken van piraterijactiviteiten door vermoedelijke piraten op te sporen en eventueel op te pakken. De inzet van marineschepen in anti-piraterijmissies zoals Ocean Shield (NAVO) of Atalanta (EU) is van essentieel belang; de Koninklijke Marine beschikt over goed getraind en gespecialiseerd personeel en modern materieel om deze taak uit te kunnen voeren.


Speciale editie Alle Hens
Om het verhaal van en achter de marine extra kracht bij te zetten, brengen we een speciale editie van het marineblad Alle Hens uit voor de Marinedagen. Deze editie gaat niet alleen naar alle medewerkers, maar wordt verstrekt aan de bezoekers van de Marinedagen. De relevantie van de marine staat in deze speciale uitgave centraal en de onderwerpen van de artikelen sluiten aan op de clusterindeling van de Marinedagen. Voor publicatie ontvangt u direct een digitale versie van deze Alle Hens. Nu krijgt u alvast een voorproefje van de speciale editie. Als bijlage treft u een mini-uitgave van Alle Hens met artikelen die meer beeld en geluid geven aan de vier verschillende clusters.