Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Brabant behoort tot de middenmoot van Nederland op het gebied van fietsen, zo blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2012. Vooral de voorzieningen langs fietsroutes laten nog ruimte voor verbetering.

De provincie scoort van alle Nederlandse provincies wel het beste op het onderhoud van de bewegwijzering.

Brabant scoort 3 sterren in de kwaliteitsmonitor fietsregio’s
De Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2012 van het Landelijk Fietsplatform is een objectief landelijk vergelijkend onderzoek. De regio’s kunnen 1 t/m 5 sterren verdienen, op basis van een vakinhoudelijk onderzoek en een oordeel van fietsers. Brabant scoort 3 sterren in de kwaliteitsmonitor. De provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en Zeeland scoren 4 sterren en Groningen, Utrecht en Zuid-Holland 2 sterren. De overige provincies scoren net als Brabant 3 sterren. Geen enkele provincie noteert de minimale of maximale score.

Hoge score op onderhoud bewegwijzering en toegankelijkheid
Brabant scoort met 4 sterren van alle provincies het hoogste op het onderhoud van de bewegwijzering. Volgens het Fietsplatform kan de provincie in een volgende monitor zelfs het maximum aantal sterren scoren op dit onderdeel, als de clustering tussen het LF-onderhoud en het knooppuntenonderhoud in overeenkomsten wordt vastgelegd en het oplossingspercentage van klachten nog verder stijgt. Brabant scoort ook hoog op het consumentenoordeel over toegankelijkheid (kwaliteit fietspaden en wegen, drukte op fietspaden).

Lage score op voorzieningen langs routes
De voorzieningen langs routes scoren in Brabant relatief laag. Met name op de aanwezigheid van bankjes en de aanwezigheid van fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties (met label ‘Fietsers Welkom!’) scoort Brabant onder het gemiddelde. Natuurpoorten worden daarentegen genoemd als pluspunt voor fietsers in onze provincie. Het aantal Brabantse sterren is gebaseerd op zes aspecten, die weer bestaan uit subonderdelen. Voor Brabant zien de scores er als volgt uit: Landschap: 3,3 sterren, Toegankelijkheid: 3,7 sterren, Kwaliteit routenetwerken: 3,4 sterren, Voorzieningen langs de routes: 2,8 sterren, Beheer routenetwerk: 3,6 sterren en Onderhoud bewegwijzering: 4,0 sterren.

Input voor Routebureau Brabant
Op het aspect ‘Landschap’ scoort Brabant ook redelijk laag. Dit onderdeel is volgens het Fietsplatform echter lastig te beïnvloeden: sommige gebieden zijn qua afwisseling en structuur nu eenmaal geliefder bij het gemiddelde publiek dan andere. Inzetten op de beïnvloedbare aspecten, zoals kwaliteit routenetwerken en voorzieningen, kan wel zorgen voor een hogere score voor Brabant. Routebureau Brabant gebruikt de verbeterpunten uit de Kwaliteitsmonitor daarom voor haar toekomstige activiteiten.

Bron: Stichting Landelijk Fietsplatform. Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2012.