Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

 Voor bezoekers aan Metropool Amsterdam wordt het culturele aanbod steeds belangrijker, zowel als reden om naar Amsterdam te komen als bij hun activiteiten. Bij de toeristische verblijfsbezoekers stijgt het museumbezoek van 73 procent in 2007 naar 85 procent in 2011.

Ook de waardering voor het cultuuraanbod is toegenomen. Van de toeristische verblijfsbezoeker noemt 32 procent spontaan ‘cultuur’ als één van de meest positieve aspecten van de stad; dit was vier jaar geleden nog 22 procent. Dit zijn enkele resultaten uit het Bezoekersonderzoek Amsterdam 2011 dat door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder meer dan 10.000 bezoekers in Metropool Amsterdam is gehouden.

Bij dit onderzoek werden alle soorten bezoekers geïnterviewd, zowel Nederlandse als buitenlandse, zowel toeristische als zakelijke en zowel dag- als verblijfsbezoekers.

Bezoekmotieven en activiteiten
De belangrijkste redenen voor bezoekers om naar Amsterdam te komen zijn cultuurhistorie (66%), musea (50%), reputatie (33%) en de gezellige, relaxte sfeer (33%). De belangrijkste activiteiten zijn 'rondlopen in de stad' (95%), museumbezoek (85%), 'uit eten' (70%), cafébezoek (65%), 'architectuur uit de 17de en 18de eeuw bekijken' (64%) en winkelen (53%).

Goed nieuws voor toeristische bedrijven in de omgeving van Amsterdam is dat het onderzoek aantoont dat steeds meer bezoekers de toeristische bezienswaardigheden in de regio ontdekken. Het bezoek vanuit Amsterdam aan één of meer attracties in de regio is sinds 2007 met 28 procent gestegen. Het meest populair zijn de Zuiderzeestadjes (34%), de Zaanse Schans (29%) en Haarlem (15%).

De bestedingen van bezoekers hebben een nieuw record bereikt. Van de toeristische verblijfsbezoekers besteden de Amerikaanse en Britse toeristen het meest: respectievelijk € 181 en € 155 per persoon per dag. Britse bezoekers besteden het meest op het gebied van uitgaan; Nederlandse bezoekers dragen het meeste bij aan theater- en concertinkomsten. De Amsterdamse bezoekerseconomie zorgt naar schatting in totaal voor een omzet van 5,7 miljard euro en ruim 50.400 voltijdbanen.

Op de Europese ranglijst staat Amsterdam qua buitenlandse overnachtingen nu op de negende plaats, maar omdat het aantal overnachtingen vrijwel gelijk is aan dat van Praag, Dublin, Madrid en Wenen kun je eigenlijk spreken van een gedeelde vijfde plek.

In het bezoek aan Amsterdam speelt Amsterdam Airport Schiphol een belangrijke rol. In de top 10 van Europese luchthavens  staat Amsterdam op de 7e plaats, exclusief de transitpassagiers.

Imago van Amsterdam
Over het algemeen blijken de bezoekers erg tevreden over de stad. De waardering is ten opzichte van het vorige onderzoek gelijk gebleven, een duidelijke 8,1 op een schaal van 10. In de onderliggende nuances zijn verschuivingen zichtbaar. Vooral tevreden waren bezoekers over bijvoorbeeld de sfeer, de compactheid van de stad en de architectuur.  Negatief scoorden de drukte, de veelheid aan fietsen, de properheid en het prijspeil.

Profiel bezoekers
De diversiteit van de bezoekers van Amsterdam neemt toe, bijvoorbeeld qua nationaliteiten en leeftijd. Bezoekers tussen de 21 en 30 jaar blijven de grootste groep vormen (29%), maar alle andere leeftijdscategorieën zitten nu in een bandbreedte tussen 12% en 16% in plaats van 5% tot 18% in 2007. Amsterdam trekt ook een hoger percentage nieuwkomers naar de stad; hun aandeel is nu vrijwel gelijk aan dat van de herhaalbezoekers. Een belangrijke rol hierin spelen de opkomende markten Brazilië, Rusland, India en China, ofwel de BRIC-landen. De top-vier van herkomstlanden is echter nog steeds Nederland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Duitsland.Wat geraadpleegde informatiebronnen betreft, blijkt van de bezoekers inmiddels driekwart het internet  te raadplegen voordat ze besluiten om naar Amsterdam te gaan.

Achtergrond onderzoek
Het Bezoekersonderzoek Amsterdam vindt al meer dan tien jaar plaats, maar het is nu voor het eerst dat ATCB tegelijkertijd de bezoekers in Amsterdam en de regio ondervroeg. De belangrijkste resultaten van het Bezoekersonderzoek Amsterdam (BOA) zijn gepresenteerd in twee brochures met veel illustraties die de inhoud verhelderen. Deze  brochures zijn Amsterdam Bezoekersprofiel 2012 en Kerncijfers Amsterdam als Congresbestemming 2012. Ze zijn gratis als e-book beschikbaar via de website www.atcb.nl. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk om de citymarketing-activiteiten voor de komende jaren te kunnen onderbouwen. Eén van de opmerkelijke conclusies is dat het gemiddeld aantal activiteiten per toeristische verblijfsbezoeker hoger is dan ooit. Gemiddeld ondernemen zij 10,2 activiteiten per bezoek, vergeleken met 'slechts' 6,8 in 2007.  Nieuw in het onderzoek is dat voor het eerst een relatie kan worden gelegd tussen de bezoekers en hun activiteiten. Het onderzoek geeft nu bijvoorbeeld aan welke musea de gemiddelde bezoeker van het Van Gogh Museum nog meer bezoekt, en of deze bezoeker bijvoorbeeld ook naar een theatervoorstelling gaat.

Het Bezoekersonderzoek Amsterdam wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) volgens een vaste methodiek en een consistente vragenlijst, waardoor vergelijkingen tussen de verschillende onderzoekjaren mogelijk zijn.

Tussen januari en december 2011 werden ruim 10.000 bezoekers van Metropool Amsterdam persoonlijk geïnterviewd. Dit leverde een schat aan informatie op over hun verblijf, ondernomen activiteiten, bestedingen, tevredenheid, informatiebronnen en de manier waarop zij hun reis en verblijfsaccommodatie geboekt hebben.

Er zijn in totaal 6.691 bezoekers van boven de 15 jaar in Amsterdam geïnterviewd gedurende deze periode. Naast deze bezoekers zijn 3.508 bezoekers in de omliggende regio geïnterviewd in de periode van maart-oktober 2011. Dit brengt het totaal aantal respondenten op 10.199. Van de 6.691 geïnterviewde bezoekers in Amsterdam, verbleven er 5.192 tenminste één nacht in de stad en waren de overige 1.499 dagbezoekers.

De interviews zijn afgenomen op veertig verschillende onderzoeklocaties, waaronder

verblijfsaccommodaties, in (winkel-)straten, attracties en musea, transferia (veerhavens, stations) en congreslocaties. Ze vonden plaats gedurende elke maand van het jaar, op elke dag van de week en verdeeld over verschillende tijdvakken. Tijdens en na het onderzoek zijn de afgenomen interviews nauwlettend gecontroleerd op kwaliteit. Daarnaast werden de resultaten op diverse aspecten vergeleken met bijvoorbeeld de CBS-statistieken om de kwaliteit te kunnen waarborgen.