Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Van reële hedendaagsheid. Marcel Broodthaers vandaag. 11 september 2010 – 16 januari 2011. Kunsthalle Düsseldorf en kunstvereniging voor de Rijnlanden en Westfalen

De gemeenschappelijke expositie van de Kunsthalle Düsseldorf en de kunstvereniging voor de Rijnlanden en Westfalen toont geselecteerde werken van internationale kunstenaars en kunstenaressen, die expliciet betrekking hebben op Marcel Broodthaers of die in de zin van een verdere ontwikkeling, de thema's van zijn oeuvres behandelen. Ook toen Broodthaers nog leefde was hij een bijzonder invloedrijke kunstenaar van zijn generatie, en ook door hedendaagse kunstenaars wordt hij productief gerecipieerd. De onafgebroken actualiteit van zijn werk, zorgt ervoor dat deze als referentie dient voor talrijke hedendaagse werken, die zich met zijn beeldtheorie en de thema's van zijn oeuvres uiteenzetten: de vraag naar het waarom omtrent het museum als instelling, de studie over fantasie en schijn als demontage van het bioscoopbeeld, de verhouding taal, schrift en beeld. Ook overwegingen, die veel later a.d.v. het thema van een kritische kijk op instellingen behandeld werden, vindt men in Broodthaers' werk, waarvan zowel de radicale als richtinggevende kwaliteit ongebroken blijft.
Het hedendaagse wordt bij deze expositie overgebracht in de zin van het Quadriennale-thema „Hedendaagse kunst“ als genealogie van de tijd van vandaag en in werken, die zich in hun referenties bekennen tot hun historische impulsgever en deze daardoor zelfs in zijn afwezigheid actualiseren.

Tacita Deans' werk Parrot toont een papegaai onder de palmen voor het atomium. De foto, die de kunstenares op een Brusselse rommelmarkt gevonden heeft lijkt op een rebus, waarvan de oplossing op grond van het motief alleen „Broodthaers“ kan zijn. Deans' interesse betreft het verborgene en het zichtbare, voornamelijk buitengewone plaatsen, hun geschiedenis en tegenwoordige tijd. Haar schilderachtige filmen reflecteren de afwezigheid en het verdwijnen met een verstorende intensiteit, en raadplegen tegelijkertijd het medium zelf.

De installaties van Rirkrit Tiravanija zijn gekenmerkt door een gedachtenuitwisseling met het publiek. Daarbij stellen ze niet alleen de maatschappelijke relevantie van kunst en de wijze van haar presentatie, maar ook de expositie als formaat op zich, in vraag en sluiten zodoende aan Broodthaers' kritische benadering t.o.v. instellingen aan.

Het misbruiken van geslachtstypische en culturele verschillen zoals de identiteitsconstructie, zijn thema's in Susanne M. Winterlings' fotografieën, filmen en collages, die in het bijzonder refereren aan vooraanstaande vrouwelijke persoonlijkheden. Literatuur, filmgeschiedenis, architectuur en muziek, maar ook gewone voorwerpen dienen als artistiek materiaal, die ze tot complexe, tussen authenticiteit en fictie oscillerende verhalen met elkaar verbindt en in atmosferische installaties ensceneert.

Wat is taal, een beeld of de tijd, en hoe constitueert zich de betekenis ervan? Deze vragen onderzoekt Joëlle Tuerlinckx in haar werken en kunstruimten. Ze opereert aan de open structuur van taal, dat ook beeld is – gelet op de thematiek van een avantgardistische poëzie, zoals Broodthaers ze subversief inzette. De realiteit kan en mag alleen raadselachtig blijven, en een lege ruimte kan vol zijn met begrippen en nieuwe ideeën.

De werken en installaties van Stephen Prina daarentegen hebben betrekking op beschikbare dingen, waaraan een terugkerende variatie wordt toegevoegd. Retrospection Under Duress, Reprise bijvoorbeeld, neemt elementen op uit Marcel Broodthaers' Adlermuseum van 1972, overlapt en transfereert ze naar het heden, zowel in haar geschiedkundigheid als in haar geactualiseerde waarneming.

Olivier Foulons' artistiek werk vindt ook haar vorm in installaties, waarin hij zich met betrekking tot de kunstgeschiedenis, andere werken en documenten evenals theoretische en literarische zinspelingen toe-eigent. Daarbij onderstreept, verschuift en vraagt Foulon vooral naar de achtergrond van de verhouding van het origineel, de kopie en de reproductie en houdt hij zich bezig met de presentatie en receptie van kunstwerken.
Bij Cerith Wyn Evans staan intussen de citaathaftige vervlechtingen van verschillende genres in het  middelpunt. Hij verbindt referenties aan werken van andere kunstenaars, filmgeschiedenis en moderne natuurwetenschappen, met formele zinspelingen op conceptuele werkontwerpen van de jaren '60. Zijn hoogesthetische werken beklemtonen daarbij het voortdurende proces van de subjectieve en associatieve waarneming, die in de plaats komt van ondubbelzinnigheid en transparantie.

Kirsten Pieroths' interesse gaat dan weer naar de mogelijkheden, waarmee alledaagse objecten, gebeurtenissen en mythes van culturele productie zich anders laten representeren, dan onze ervaring of gewoonte het ons voorschrijft. Door het toe-eigenen, het geven van een andere bestemming en door dislocatie, maar ook door het pure „letterlijk nemen“ van vaste uitdrukkingen, zal Pieroth verschillende interpretaties van datgene openbaren, waarvan we in het algemeen niet vragen naar het waarom en zal hij onze ordeningssystemen op hun nuttigheid testen.

Henrik Olesen gebruikt ook conceptuele strategieën om de constructie van werkelijkheid, in het bijzonder van historiografie, te openbaren. Zijn collages, installaties en architectonische interventies zijn permanente onderzoeken naar geslachts- en identiteitsconstructies zoals ze door (kunst-)instellingen voorgeschreven worden. Ze onthullen maatschappelijke conventies, als gevolg van politiek gemotiveerde classificaties en uitsluitingsmechanismen.

Bij Andy Hope 1930 (Andreas Hofer) gaat het daarentegen om super-fantasy en sciencefiction. Batman en Superman zijn zijn helden, maar vooral referentiefiguren zoals Hedy Lamarr, Veronica Lake, J.G. Ballard of Jack Smith. Het omvormen van een populaire cultuur, maar ook vondsten in kunstobjecten zijn thema's van zijn werk Un Voyage en mer du nord, die het gelijknamige werk van Broodthaers citeert en dat getuigt van de meest uiteenlopende referentiële verhoudingsvormen.


 

Meer informatie van VVV Dusseldorf

Hotels in Duseldorf

 


 

Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com