Veel detectivewerk deed Sherlock Holmes in Londen. De ze lokaties zijn op Google Maps terug te vinden.
Sherlock Holmes is een fictieve detective uit de verhalen van de laat-19de-eeuwse, vroeg-20ste-eeuwse schrijver en arts Sir Arthur Conan Doyle. Het personage behoort inmiddels tot de bekendste personages ter wereld.

Holmes is vooral bekend vanwege zijn intelligentie, en zijn vermogen belangrijke conclusies te deduceren uit kleine, vaak schijnbaar onbelangrijke, aanwijzingen.

Holmes' specialisme is het oplossen van ongewone zaken, waarbij hij zijn talent voor minutieuze observaties en het trekken van conclusies daaruit gebruikt.

Zo onderzoekt hij een oude hoed waar Watson niets bijzonders aan ziet en concludeert dat "de eigenaar zeer intellectueel is, ooit financieel goed af was in de laatste drie jaar, hoewel hij het nu moeilijk heeft; eens had hij een vooruitziende blik, maar nu minder; wat wijst op een morele achteruitgang, waarschijnlijk veroorzaakt door drankzucht; en zijn vrouw houdt duidelijk niet meer van hem." (The adventure of the blue carbuncle).

Holmes beschrijft zichzelf als een "consulting detective", wat betekende dat de mensen en vaak ook Schotland Yard hem opzochten in zijn flat, 221B Baker Street, Londen, om hem om raad te vragen.

Hotels in Londen

Holmes beschikt over uitgebreide kennis op verschillende gebieden. Hij focust echter alleen op het vergaren van kennis die direct van toepassing is op zijn werk als detective, en zo min mogelijk andere zaken, omdat hij van mening is dat door nutteloze dingen weg te laten, zijn brein zich meer kan richten op de echt belangrijke zaken. Zo blijkt hij in A Study in Scarlet niet te weten dat de aarde om de zon draait, tot grote verbazing van Watson. Volgens Watson is Holmes vooral thuis op het gebied van chemie, sensationalisme, anatomie, botanie en de Britse wet.

Holmes is bedreven in verschillende vormen van vechten, zowel gewapend als ongewapend. Hij en Watson gebruiken af en toe pistolen. Verder vecht Holmes soms met zijn wandelstok, of gewoon met zijn blote vuisten. Volgens Watson kan Holmes ook goed zwaardvechten, maar dat wordt in geen van de verhalen getoond.

Holmes is ook een ervaren acteur, en gebruikt geregeld vermommingen. Verder speelt hij viool.

Hotels in Londen

Activiteiten van Sherlock Homes op Google Maps