LocalLingual is een nieuwe wereldkaart die het moglijk maakt naar de lokale taal te luisteren. Klik op de LocalLingual en je hoort een native speaker de naam van het land en de naam van de hoofdstad in de betreffende taak uitspreken.Je kunt eventueel ook luisteren naar het nationale volkslied (klik hiervoor in de rechterkolom op een van de gepresenteerde mogelijkheden).

In sommige kaarten kun je eventueel zoeken naar lokale talen, dialecten en accenten. Ook kun je horen hoe een land in een andere taal wordt uitgesproken.

Een opsomming van de talen van de wereld, zoals in de kaart, is niet altijd vrij van problemen. Er is namelijk geen eenduidig criterium aan de hand waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat de ene taalvariant een taal is en de andere een dialect; het onderscheid tussen deze twee is kunstmatig, want politieke, culturele en taalkundige criteria lopen hier door elkaar.

talen Languages world map