Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

40.000 euro subsidies voor ruiternetwerk op knooppunten in Balen, Geel, Meerhout en Mol. Toerisme Provincie Antwerpen ontvangt ruim 40.000 euro Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor de realisatie van een ruiter- en mennetwerk op knooppunten in Balen, Geel, Meerhout en Mol. De voorbereiding is al volop aan de gang.

De opening van het tweede Kempense ruiternetwerk is gepland voor de lente van 2013.  

In het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (40% As3 en 60% As4 Leader MiddenKempen Beweegt) ontvangt Toerisme Provincie Antwerpen 41.015,00 euro Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor de realisatie van een ruiter- en mennetwerk op knooppunten in Balen, Geel, Meerhout en Mol.

De locatie van het nieuwe netwerk is heel bewust gekozen. Volgens cijfers van het Vlaams Paardenloket uit 2010 staan in die 4 gemeenten ruim 3000 paarden ingeschreven. Andere troeven vormen het groene karakter en de vele aantrekkelijke ruitervriendelijke paden.

Comfort en beleving
Samenwerking is cruciaal bij een dergelijk project. Toerisme Provincie Antwerpen overlegt intensief met de 4 betrokken gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt, Bosgroep Zuiderkempen en enkele privé-eigenaars.

Comfort en beleving staan centraal bij de uitbouw van het nieuwe ruiter- en mennetwerk.
Een stuurgroep, bestaande uit o.a. toerismemedewerkers en actieve ruiters en menners, selecteert de meest geschikte paden en knooppunten. De start- en rustplaatsen, voorzien van infoborden en bindbalken voor paarden, liggen bij voorkeur in de buurt van ruitervriendelijk logies, cafés of hoevepunten. Er worden ook verbindingen voorzien met het aangrenzende ruiternetwerk in Limburg (regio Lommel), ruiternetwerk Taxandria (regio Turnhout via Arendonk) en ruiternetwerk de Merode (regio Westerlo, realisatie in 2013-2014).

Ruiternetwerk Taxandria
Ruitertoerisme vormt een opkomende nichemarkt. Naast de recreatieve meerwaarde voor de regio biedt het ook kansen voor o.a. landbouwers, eigenaars van maneges, veeartsen en andere ondernemers die zich richten op het ruiter- en menpubliek.

Maar het is in de eerste plaats de horeca die profiteert van de groeiende populariteit. Naast de omgeving bepalen immers vooral de stallingsmogelijkheden de keuze van de bestemming. Bovendien bezoekt 60% van de ruitertoeristen een ruitervriendelijk café, waar men gemiddeld 12 euro per persoon besteedt.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor toerisme: ”De Kempense logiessector reageerde dan ook enthousiast op het ruiter- en mennetwerk Taxandria, dat we in september 2011 lanceerden. Het groene decor en het ruitervriendelijke logies zijn er al in de Antwerpse Kempen. Met binnenkort 3 kwaliteitsvolle netwerken in de regio Turnhout, Mol en Westerlo hebben we alles in huis om paardenliefhebbers te verwennen.”

www.tpa.be

Toerisme Provincie Antwerpen vzw is een provinciaal toeristisch samenwerkingsverband. Het tekent het toerismebeleid van de Provincie Antwerpen uit en stimuleert de ontwikkeling van het toerisme in onze provincie. Vanuit een brede expertise wil TPA het bestaande toeristische aanbod in de steden Antwerpen en Mechelen en de regio’s Antwerpse Kempen en Scheldeland marktgericht versterken, uitbouwen en promoten.
Om dit te realiseren zet TPA projecten op en gaat het partnerships aan met het bedrijfsleven, verenigingen, steden, gemeenten en andere overheden. Aanvullend onderneemt TPA eigen acties.
 

Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com