Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

De Wereld Toerisme Organisatie van de Verenigde Naties (UNWTO) heeft op de 18e algemene vergadering in Astani (Kazachstan) besloten het voorzitterschap van de Europese Commissie (CEU) over te dragen aan Slovenië voor de periode 2009-2011. In de komende twee jaar zal Slovenië dus de ontwikkelingen van het Europese toerisme coördineren binnen het kader van de overkoepelende wereldorganisatie voor het toerisme.
 
De verkiezing van Slovenië voor een dergelijke verantwoordelijke functie in de regionale organisatie van de UNWTO is het resultaat van twee jaar voorbereiding. Het Directoraat voor Toerisme bij het Ministerie voor Economische zaken heeft in samenwerking met de Europese Commissie een uitgebreid werkprogramma opgesteld en voorgelegd aan de 44 lidstaten van de Commissie. "Wij richten ons vooral op activiteiten die tot doel hebben de concurrentiepositie van het Europese toerisme op de wereldmarkt te verbeteren", zo benadrukte Marjan Hribar, directeur van de Sloveense nationale toeristische organisatie. "Wij richten onze aandacht vooral op het leggen van prioriteiten voor alle 44 lidstaten in Europa, waarbij we zullen trachten het toerisme als sector te profileren en aan het toerisme dat belang toe te kennen, dat het, gezien het bruto nationaal product van het land, verdient. We zullen ook trachten een grotere integratie van de oostelijke landen te bewerkstelligen.

De belangrijkste taak is een efficiënte uitvoering van de toeristische politiek door de verbetering van de concurrentiepositie, vooral in de minder ontwikkelde regio"s. "
 

Slovenië benadrukt in het programma ook het belang van kennisoverdracht tussen de lidstaten in de praktijk en een hechtere samenwerking tussen de UNWTO en de Europese Commissie. Men streeft tevens naar een verbetering van de samenwerking tussen de privésector en de UNWTO en een verhoging van het aanzien van deze organisatie. 

Marjan Hribar MCs benadrukte tijdens de verkiezing dat "de internationale crisis, de steeds weer nieuwe gezondheidsproblemen en de klimaatsverandering ook de traditionele verhoudingen op de toeristische markt hebben veranderd, deze was tot nu toe uitsluitend gericht op vraag en aanbod."

"Kennis, aanpassingsvermogen, de mogelijkheid om contacten te leggen, hetgeen leidt tot oplossingen in een geest van duurzame ontwikkeling, zijn waarden geworden die de miljoenenstatistiek van toeristenbezoeken hebben verdrongen.

Kleinere landen, zoals Slovenië, die niet zijn belast met massatoerisme, kunnen veel eenvoudiger en vlugger optreden met krachtige argumenten, ten koste van het argument van massale toeristenindustrie," benadrukte Marjan Hribar.
 
De UNWTO is het gespecialiseerde agentschap van de Organisatie van de Verenigde Naties voor het toerisme en de overkoepelende toeristische integratie in de wereld.

De organisatie verbindt 153 lidstaten, verdeeld onder zes regionale Commissies. De Europese Commissie is de grootste en belangrijkste commissie, aangezien Europa ongeveer de helft van het wereldtoerisme vertegenwoordigt. Het Secretariaat van de organisatie bevindt zich in Madrid.


Meer informatie:

Het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat voor het Toerisme,
Irena Milinkovič MSc, ondersecretaris, tel. + 386 2 234 10 20Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com